Skip links

 

Main Sponsors

Subsea 7 er verdensledende innen havbunn-til overflate-ingeniørvirksomhet, konstruksjon og tjenesteleverandør til offshoreindustrien. Vi utvikler kostnadsbesparende tekniske løsninger som muliggjør levering av kompliserte prosjekter på alle havdyp og i utfordrende miljøer. Selskapets visjon er å bli anerkjent av våre kunder, våre ansatte og våre aksjonærer som den ledende strategiske partneren innen vårt felt. Subsea 7 bidrar med kompetanse, lokaliteter, dykkefartøy for overflateorientert dykking, annet utstyr og materiell til operasjonene som vil bli utført i Hafrsfjorden.

«Vi i Subsea 7 støtter Foreningen Funn i Hafrsfjord fordi vi vet at vår ekspertise er som skapt for denne oppgaven. Det å få gi et bidrag til å kaste lys på en av de sentrale hendelsene i norgeshistorien er et stort bonus for oss som et opprinnelig norsk selskap med mange viktige oppdrag for norske myndigheter.»

Samlerhuset er en av Europas største aktører innen samlerobjekter. Vi eier Det norske myntverket på Kongsberg og har virksomhet i 16 land med rundt 450 ansatte. Samlerhuset spesialiserer seg på mynter, medaljer, frimerker sedler og myntbrev, og vi tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk over hele verden. Selskapet er 100 % norskeid, og vårt formål er å formidle historie og å skape samlerglede.

«Samlerhuset har som definert formål å formidle historie, og det var selvsagt for oss at vi ville støtte Foreningen Funn i Hafrsfjord. Deres ambisjoner om å kaste lys over et av norgeshistoriens viktigste slag er veldig spennende innen både historie og arkeologi, og vi ser på det som en ære å få kunne delta i disse undersøkelsene

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til  allmennaksjeselskap. Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

.

«Sparebankstiftelsen har tidligere bidratt med midler til prosjektet Hafrsfjord 872 og vi ønsker nå å støtte samarbeidsprosjektet mellom Funn i Hafrsfjord og Stavanger Maritime Museum. Vi håper en lykkes med søkene på havbunnen noe som ville gitt muligheten til virkelig å skape en arena for Vikingtiden her i Hafrsfjord. Vi er imponert over aktiviteten og dugnadsarbeidet som legges for dagen av frivillige fra ulike organisasjoner. Det er en glede å kunne overrekke Funn i Hafrsfjord kr 1 million til prosjektet.»

Northern Research Shipping har nærmere 50 år kontinuerlig erfaring innen ulike skipsoperasjoner, samt innen konvertering av fartøyer fra en type til andre formål, slik som rør- eller kabellegge fartøyer eller ulike survey fartøyer. Selskapet stiller fartøyer og materiell til rådighet for Funn i Hafrsfjord i en bestemt periode gjennom vinteren 2017/2018.

Samarbeidspartnere

The Saga Heritage Foundation er en non-profit stiftelse som er etablert for å jobbe med bevaring av den norrøne kulturarven i vid forstand. Stiftelsen bidrar med kontaktskapende virksomhet i forbindelse med leteaksjonen i Hafrsfjord etter beviser for at slaget stod der omkring år 872. Ved å bruke tid og krefter på dette prosjektet bidrar stiftelsen med å gi prosjektet en solid historisk forankring. 

EIVA stiller til rådighet 6 programvarlisenser for prosjektet for programvarepakken NaviSuite. Lisensene er allerede i bruk for å studere og visualisere data som er samlet inn via Kartverket, samt alle data som skal samles inn underveis i Funn i Hafrsfjords marine operasjoner gjennom prosjektet. Uten disse lisensene ville det ikke være mulig for oss å studere detaljdata fra fjorden.

Kartverket har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmakt for hele landet. Kartverket samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon. Selskapet stod for innsamling av måledata av dybder i Hafrsfjord i 2014 og 2015. Disse dybdedata har Kartverket velvillig stillt til rådighet for prosjektgruppen, og det gjør at vi nå kan studere disse data i forkant av marine operasjoner som skal se videre ned i havbunnen. Dermed får vi en god start på nye søkoperasjoner.
Rendering er et one-stop selskap innen kreativ visualisering som har spesialisert seg på 3D animasjoner, engineering og design, grafikk for web og mobil applikasjoner. Selskapet bistår også med modellering av vikingskip og skipsscener som skal utvikles etterhvert som vi får mer kunnskaper om Slaget i Hafrsfjord.
Kongsberg Maritime AS
Brukervennlig. Innovative. Pålitelig. Løsninger som fungerer. Kongsberg Maritime’s innfallsvinkel til produktdesign maksimerer ytelsen for våre løsninger siden de omfatter hele bildet. Kongsberg Maritime dekker løsninger for både landbasert og offshore virksomheter, handelsflåter, undervannsløsninger, marinen, kystverket, marine, akvakultur, opplæring, tjenester og mer.
MT-Solutions er en velkvalifisert bedrift som leverer tjenester og produkter innen mekaniske løsninger. Med moderne vertøy og metoder står vi parat for å lage tekniske og praktiske løsninger for kundenes utfordringer. Selskapet utfører alle oppgaver fra front-end engineering studier, detalj design, fabrikasjon, sammenstilling av utstyr, testing, installasjon, samt service og vedlikehold i driftsfasen. For Funn i Hafrsfjord utfører MT-Solutions mekanniske arbeider i forbindelse med klargjøring av fartøyer for survey utstyr som skal monteres på.

Hermes Marine Services ble etablert i 1985 og har siden levert stålkonstruksjoner og mekaniske arbeider for maritim offshore industri og for onshore industri. Selskapet er lokalisert i Stavanger med verkstedlokaler i Dusavik og Stavanger øst. Selskapets slagord Kvalitet til rett tid, reflekterer både den velkvalifiserte arbeidsstokken og fokuset selskapet har som leverandør til prosjekter. I forbindelse med arbeider for Funn i Hafrsfjord utfører Hermes Marine Service viktige mekaniske arbeider i forbindelse med modifisering av konstruksjoner og mobilisering av fartøyer.

GeoPluss AS tilbyr data prosessering, kartlegging og rapportering av survey data. Selskapet leverer data i de fleste format, avhengig av hva kunden ønsker og trenger. GeoPluss kan tilby A-Å prosessering og rapporteringsløsninger, fra behandling av rådata til endelig produkt. GeoPluss utfører gjerne deler av jobben om det er et område kunder mangler ekspertise på eller ikke har nok kapasitet til å utføre selv. I tillegg til å levere en presis og veldokumentert rapport, kan rapporteringsteamet vårt produsere digitale leveranse filer i de fleste format i samsvar med industri standard og for å møte prosjektets krav. GeoPluss har spesialisert seg på prosessering, tolkning og rapportering av geofysiske data som sub bottom profiler, side scan sonar og multistråle data.

Innomar Technologie GmbH utvikler og produserer effektive akustiske undervanns systemer, marin elektronikk og programvare.  Selskapet ble etablert i 1997 av ingeniører som etter omfattende arbeider på området fokuserte på undervanns akustiske teknologier som lineær og parametrisk “sub-bottom profilers”, akustiske kraft-forsterkere, så vel som analog og digital sinalbehandling. Hovedproduktlinjen ter representert ved Innomar SES-2000 serien av parametric sub-bottom profilers med echo-sounder (ultralyd) functionality for både grunt vann inntil 500m og dypt vann på alle hav.  Innomar stiller til rådighet både utstyr og personell for å betjene utstyret for prosjektet for å samle inn signaler i ulike deler av Hafrsfjorden. Dernest bidrar selskapet med å tolke og presentere data.

Astralution AS jobber med nye, spennende teknologier som droner, lasermålinger og virtuell virkelighet, og lager nye løsninger ved å kombinere ubemannede teknologier med for eksempel fjernstyrt krisehåndtering eller inspeksjon. Selskapet har tatt utgangspunkt i egne erfaringer fra offshore olje og gass industri, og ser store muligheter ved å erstatte tradisjonelle bemannede løsninger med ubemannet teknologiske løsninger, og ved å tilby forbedringer til eksisterende løsninger med hensyn på både sikkerhet og effektivitet. I prosjektet jobber Astralution med å lage og vedlikeholde en web-baser løsning hvor Funn i Hafrsfjord får linket opp en web-basert database på nettsiden sin www.hafrsfjord.org, og så vil alle medlemmene få tilgang til data som etterhvert fremkommer. Data blir kategorisert og forskjellige utvalgte data kan presenteres på ulike vis. 

Bedriftsponsorer

Luramyrgården AS var vår første bedriftssponsor! Takk for støtten på kr 25000 til prosjektet. 

Front Innovation AS ble etablert i Stavanger av gründere og FoU-entusiaster med erfaring innen strategisk rådgivning, finans, start-ups og innhenting av kapital for forskning og utvikling for oljenæringen. Takk for støtten på kr 25000 til prosjektet.

Madla Historielag ble etablert for 20 år siden og har i dag har over 300 medlemmer. Historielaget sitter på mye informasjon om Madla og dens historie, men ønsker likevel hjelp fra publikum slik at man sammen kan forvalte Madlas historie. Historielaget formidler aktivitene sine via både internett og Facebook sider.  Takk for støtten på kr 50000 til prosjektet.

Medlemmer