Skip links

Funn i Hafrsfjord

Foreningen Funn i Hafrsfjord (org. 817283632) ble dannet 15.12.2015 av en gruppe entusiaster som ønsket å bidra med kunnskap og kompetanse for å finne det spesifikke slagstedet på Hafrsfjord. Foreningen er åpen for alle som vil delta eller følge jakten på Norges opprinnelse. Det er kommet til en rekke medlemmer via nettsidene våre.

Hvis vi lykkes med å finne gjenstander som anses å stamme fra slaget i Hafrsfjord, vil det kaste ytterligere lys over selve hendelsen og bringe den nærmere i vår felles nasjonale bevissthet. Ved å finne fram til selve slagfeltet og avsløre konkrete bevis for at det var her det skjedde, vil hendelsen også komme bedre frem fra ny viten sammen med beskrivelsene i de gamle sagaene. Dermed vil Hafrsfjord få en mer avklart og sentralt rolle i kongeriket Norges historie. Hafrsfjorden er kongeriket Norges fødested!

Formål

Formålet med foreningen er først og fremst å bidra til å sikre historiske bevis fra slaget ved Hafrsfjord.

Dette vil bli et omfattende arbeid for å studere metoder, utstyr og fartøy som trengs for å utføre marine operasjoner i Hafrsfjorden. Signaler som fanges opp av survey utstyr vil kreve omfattende analyser, og grundige marin arkeologiske prosedyrer må etableres for operasjonen i samarbeid med rette myndighetshavere.

Foreningen trenger å planlegge og skaffe tilveie midler til å foreta de nødvendige undersøkelsene. For å få dette til trenger vi å skape tillit bland alle dem vi skal samarbeide med, og gjennomføre en trinnvis tilnærming som vil lede fram mot et endelig resultat.

Visjon

Vi har en visjon om at vi skal avdekke slagfeltet i Hafrsfjorden og få dannet et bilde av dets utbredelse og omfang. Videre ser vi for oss å avdekke konkrete funn som beviser at Slaget i Hafrsfjord har skjedd som beskrevet av sagaene.