Skip links

Hafrsfjord i 3D virtuell virkelighetsmodell

Hafrsfjord i 3D virtuell virkelighetsmodell

Funn i Hafrsfjord har gleden av å tilby en interaktiv 3D modell av Hafrsfjordens bunn.

Modellen blir levert av NovoTech for Funn i Hafrsfjord. GeoPluss har generert selve terrengoverflaten for å genrere en DEM-fil av bunnen. Deretter har novoTech lest denne filen inn i sin web-baserte “VR engine”. Dermed blir det mulig å bevege seg rundt i modellen fra alle web-baserte kommunikasjonsmidler.

For å åpne modellen må man trykke Apply for å godkjenne bruksbetingelsene.

Join the Discussion