Skip links

Kunstnerisk tolkning: Anders Kvåle Rues illustrasjon av Harald Halvdansson i øyeblikket han har forstått at slaget ved Hafrsfjord er vunnet, og at all motstand fra småkongene er knust. Han har samlet alle krigere i Norge under sitt kongedømme!

De fleste historikere har datert Slaget i Hafrsfjord til rundt 872 e.Kr. Sjøslaget som ble utkjempet her er kanskje den mest dramatiske og avgjørende hendelsen som skjedde i Norge under vikingtiden. Harald Luva Halvdanssons krevde overherredeømme, og satte makt bak kravet etter at Danene invaderte de britiske øyene i år 865. Han krevde at alle andre små-konger skulle betale skatt til han, og en rekke slag ble utkjempet under hans rikssamlingsprosess.

Datoen for slaget ved Hafrsfjord kan ses som selve unnfangelsen av kongeriket Norge, for etter dette slaget var motstanden nedkjempet. I dette avgjørende slaget mellom Haralds styrker sto han i mot en koalisjon av høvdingene i Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, trolig støttet av danskere, og ytterligere forsterket av hjelpere fra de britiske øyer. Kampen ble i følge Haraldskvadet og den senere Sagalitteraturen utkjempet i Hafrsfjorden.

Etter slaget var det mange slekter som heller ville utvandre enn å forbli i Norge under Harald og hans hardstyre. Mange flyttet til Vesterhavsøyene og særlig til det nyoppdagede Island. De tok med seg alle sine slektninger og eiendeler, og spilte en viktig rolle i arbeidet med å forme den nye nasjonen Island.

På grunnlag av fortellingene i sagaene er det antatt at rikssamlingsprosessen til Harald fant sted over en periode fra rundt 866-872 E.Kr. Resultatet av kampen initierte prosessen med å forme kongeriket Norge der alle nå var samlet under samme monarken; Viking kongen Harald “Hårfagre” Halvdansson.

Likevel, det er aldri gjort noen marinarkeologiske undersøkelsen som bekrefte eller avkrefte om Hafrsfjord har vært åstedet for slaget eller ikke. Skjedde det noen gang en stor sjøslag i Hafrsfjord rundt år 872 e.Kr? Dette spørsmålet gjenstår fortsatt å bli bekreftet i dag. Funn i Hafrsfjord er innstilt på å finne svaret på dette. Basert på beskrivelsen fra de gamle sagaene, og med hjelp av moderne teknologi og utstyr, vil vi avdekke hemmelighetene som skjuler seg i Hafrsfjordens fjordbunn.

Har du lyst til å bli med oss på dette dykket ned i vår felles historie?