Skip links

De fleste historikere har datert Slaget i Hafrsfjord til rundt 872 e.Kr. Sjøslaget som ble utkjempet her er kanskje den mest dramatiske og avgjørende hendelsen som skjedde i Norge under vikingtiden. Harald “Luva” Halvdanssons krevde overherredeømme, og satte makt bak kravet etter at Danene invaderte de britiske øyene i år 865. Han krevde at alle andre små-konger skulle betale skatt til han, og en rekke slag ble utkjempet under hans rikssamlingsprosess. Mange slekter rømte landet etterpå.